Uutisaiheet 2012

Voittaja – Winner 2012, tulokset!
Helsinki Winner 2012, tulokset!
WDS 2014 Helsinki – upeat nettisivut toimivat!

Suomalaismenestystä Tanskassa: Tejakes Bootes, Tanskan Juniorivoittaja 2012, Tanskan Voittaja 2012, Pohjoismaiden Juniorivoittaja 2012, Herning 3-4.11 2012.
Ajankohtainen artikkeli tiibetinmastiffeista Kiinassa (- Global Times) 21.10 2012.

Vauhti-Raksu Juniorikilpailu 1.3 – 31.8 2012, tulokset selvillä, onnea Parolle, Dudelle, Papulle ja Darlalle!
World Dog Show 2014 Helsinki – nettisivut toimivat.
European Winner 2012 näyttelytulokset 6.10 2012.
SKLn uusi yleinen jalostusstrategia
Tiibetinmastiffien kesätapaaminen Jyväskylässä 16.6 2012
World Dog Show 2012, näyttelytulokset 20.5 2012
Tiibetinmastiffien Erikoisnäyttely Virossa, näyttelytulokset 12.5 2012
Suomen Tiibetinmastiffit ry:n jalostuksen tavoiteohjelma 12.3 2012 – kommentteja 23.4 2012
Tiibetinmastiffien Erikoisnäyttely, Pieksämäki, näyttelytulokset 22.4 2012
Crufts näyttelytulokset 10.3 2012
Westminster näyttelytulokset 14.2 2012
Tiibetinmastiffin Maailmankongressin antia ja mietteitä
———————————


Crufts tiibetinmastiffi-näyttelytulokset 10.3 2012

———————————


Westminster tiibetinmastiffi-näyttelytulokset 14.2 2012
Westminster tiibetinmastiffi ROP: GCH Dreamcatcher Major Victory Of Loki

———————————


Tiibetinmastiffin Maailmankongressin antia ja mietteitä

Tiibetinmastiffien ensimmäinen Do-Khyi Maailmankongressi pidettiin lokakuussa 2011 Saksassa. Kongressiin osallistujat laativat äänestettyjen asioiden pohjalta kirjelmän, joka lähetettiin FCI´lle.

Kirjelmässä toivotaan, että Do-Khyi / tiibetinmastiffin rotumääritelmään tehdään seuraava muutos:

KOKO SÄKÄKORKEUS: Urokset vähintään 66 cm, nartut vähintään 61 cm. (nykyinen rotumääritelmä)
Urokset enintään 75cm, nartut enintään 70cm. (ehdotettu lisäys nykyiseen rotumääritelmään)

Nykyisessä rotumääritelmässä on myös seuraava kohta:

VAKAVAT VIRHEET:
… säkäkorkeuden alitus, sallittu poikkeama 2 cm.

Onko tosiaan tarkoitus, että uudet ehdotetut enimmäiskorkeudet ovat vain ja ainoastaan 75cm ja 70cm, ilman poikkeamaa?
Tämä tarkoittaisi, että 76cm urokset ja 71cm nartut olisivat ehdotetun lisäyksen mukaan poissuljettuja niin näyttelyistä kun jalostuksestakin. Ja kuka uskaltaisi jatkossa käyttää koiria jalostukseen, jotka edes lähentelevät enimmäiskorkeutta?
Kommenttina voimme todeta, että tiibetinmastiffeja löytyy kotimaassaan Tiibetissä jopa yli 80cm.
(Lähde kommenttiin: arvostettu tiibetinmastiffien erikoisasiantuntijan ja kasvattajan, kanadalaisen Susan M. Elworthyn artikkeli ”Our soul journey with the Tibetan Mastiff / Do Khyi” vuodelta 2010)

Koolla on väliä

Kun nykyisten ns eurooppalais-linjaisten Do-Khyi –koirien kantayksilöt tuotiin Nepalista, Intiasta ja Bhutanista, oli koirien koko huomattavasti nykyisiä tiibetinmastiffeja pienempi. Suomessa ensimmäisten tuontiurosten säkäkorkeus oli 63cm ja moni sen ajan narttu jäi 58cm, tai jopa alle (jalostustarkastus-mittausten mukaan).
Tänä päivänä moni Suomessa pitkän jalostustyön tuloksena kasvatettu, näyttelyissä voitokas tiibetinmastiffi on ehdotetun enimmäiskorkeuden kokoinen.

Huolestuttava trendi nykyään on tiibetinmastiffien koon systemaattinen pienentäminen. Seurauksena on selvästi rotumääritelmästä poikkeavia tiibetinmastiffeja. Koirat jäävät alle vähimmäiskorkeuden, ovat hentoluustoisia, kapeakalloisia ja pitkä- & kapeakuonoisia. Myös luonne on muuttumassa arvokkaasta mietiskelijästä energiseksi puuhapeteksi.

Kiinalaiset sivuutettiin

Maailmankongressin osallistujat ehdottavat myös, että FCI´hin lisätään uusi tiibetinmastiffi-rotu, kiinalainen Zang Ao, FCI´n entisen varapuheenjohtajan Christofer Habigin muistion mukaisesti. Tällä toimenpiteellä turvattaisiin FCI rodun Do-Khyi-tiibetinmastiffin geenipooli.

Do-Khyi, alkuperämaa: Tiibet , Vastuu: FCI (nykyinen rotumääritelmä)
Rodun vastuumaa ja rotumääritelmän laatija oli vuoteen 2002 Iso-Britannia.

On aivan selvää, että kiinalaiset haluavat tulevaisuudessa tiibetinmastiffin rotumääritelmän(-t) hallintaansa. Ja siihen heillä on myös täysi oikeus. Tiibet on 1950-luvulta lähtien kuulunut Kiinalle, näin ollen tiibetiläisrotujen alkuperämaa on tänä päivänä osa Kiinaa.
Tähän on täysin turha sotkea henkilökohtaisia mielipiteitä maailmanpolitiikasta. Tiibetinmastiffin kannalta on paljon tärkeämpää tehdä mahdollisimman paljon ja rakentavaa yhteistyötä kiinalaisten kanssa.
Tiibetinmastiffien ensimmäisessä Maailmankongressissa jätettiin koirien alkuperämaan edustajat täysin tarkkailijarooliin. Onkin toivottavaa, että tällainen vanha Euroopalle tyypillinen imperialistinen maailmankatsomus jätettäisiin jo historiaan ja toivotetaan seuraavassa Maailmankongressissa kiinalaiset mukaan tiibetinmastiffien kehitystyöhön.

Vanha soopeli janottaa

Maailmankongressissa keskusteltiin myös vakavasti soopelivärillisten tiibetinmastiffien joko:
1) ”unclear or overmarked sables” = epäpuhtaiden tai ylikorostuneiden soopelien liittäminen VAKAVIIN VIRHEISIIN, tai
2) poistaa soopeli-väri sallittujen värien joukosta viitaten rotumääritelmän kohtaan
”Kaikkien värien tulee olla niin puhtaat kuin mahdollista.” Jokainen tuomari joutuisi tämän
mukaan päättämään, miten tulkita rotumääritelmää jokaisen soopelivärillisen koiran kohdalla.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että soopeli siirtyisi takaisin luokitukseen HYLKÄÄVÄT VIRHEET,
koska rotumääritelmän mukaan hylkääviin virheisiin kuuluu ”kaikki muut kuin edellä mainitut värit”,
joiden joukosta soopeli siis ehdotuksen mukaan poistettaisiin.

Soopelivärillisyydestä päätettiin äänestää uudestaan seuraavassa Maailmankongressissa Slovakiassa vuonna 2013.
Kommenttina voimme todeta, että soopelivärillisyys on yleinen väri tiibetinmastiffeilla kotimaassaan Tiibetissä.
(Lähde kommenttiin: arvostetun tiibetinmastiffi-tuomarin ja tiibetiläisrotujen erikoisasiantuntijan, slovenialaisen Primoz Peerin hieno luento Suomessa vuonna 2008)

Kultaisissa tiibetinmastiffi-linjoissa esiintyy aina enemmän tai vähemmän soopelivärillisyyttä. Jos kultaisten tiibetinmastiffien joukosta karsitaan systemaattisesti pois soopelivärillisiä koiria, on seurauksena kultaisten koirien laadun heikkeneminen. Tämä taas johtaa siihen, että kasvattajat rupeavat jälleen vieroksumaan kultaisia tiibetinmastiffeja kasvatustyössään.
Tämä tosiseikka oli selvästi havaittavissa ennen soopeli-värin lisäämistä sallittujen värien joukkoon vuonna 2004. Uusimman rotumääritelmän aikana kultaisten tiibetinmastiffien määrä onkin hiljalleen lähtenyt nousuun. Mutta jo ehdotus soopelien uudelleen kieltämisellä saattaa katkaista tämän ilahduttavan trendin.

Mieltymykset eivät aina ole tosiasioita

Maailman ensimmäisessä Tiibetinmastiffin Maailmankongressissa luennoi myös arvovaltainen herra Primoz Peer. On hyvin valitettavaa, etteivät kongressiin osallistujat kuunnelleet tätä Tiibetiä ristin rastin kiertänyttä asiantuntijaa. Ehdotus kieltää soopeli, yksi rodun alkuperäisistä väreistä, perustuu vain ja ainoastaan kongressiin osallistujien henkilökohtaisiin mieltymyksiin, ei historiallisiin tosiasioihin.
Vuoteen 2002 saakka rotumääritelmän laatineen Ison-Britannian tiibetinmastiffikanta perustui vain
black/tan ja blue/tan koiriin.

Sama pätee ehdotettuun korkeuden ylärajan tuomiseen historiallisesti kookkaaseen rotuun. Se että Do-Khyi halutaan pitää erillään kiinalaisten Zang Ao-tiibetinmastiffista ei tarkoita sitä, että Do-Khyi´ta pitäisi alkaa rajoituksin pienentää. Tiibetissä on aina esiintynyt, ja esiintyy yhä FCI Do-Khyi-tyyppisiä tiibetinmastiffeja. Nämä ovat kookkaita työkoiria. Tiibetinmastiffia ei saa sekoittaa Himalajan alueella käytettäviin pienempiin ja kevyempiin paimenkoiriin, mm Bhotia-rotuun.
Tiibetinmastiffi ja Himalajan paimenkoirat ovat hyvin eri tyyppisiä koiria jotka on pidettävä tarkoin erillään.

Seuraavaan Tiibetinmastiffin Maailmankongressiin pitää ehdottomasti kutsua myös alkuperämaan luennoitsijoita. Tiibetinmastiffi on hyvin arvostettu Kiinassa, todellinen kansallisaarre, ja rodun tutkimiseen ja jalostukseen satsataan huikeita voimavaroja.
Meillä on paljon opittavaa kiinalaisilta.

kirjoittanut: Susanne Ojala

Comments are closed.