Piikkinä anturassa 9

Linjanmuutos terveystarkastuksissa?

Kennelliiton ylläpitämää jalostustietojärjestelmää tutkiessa huomio ei voi olla kiinnittymättä lonkkaniveldysplasian yleistymiseen (sama koskee kyynärpäitä) viimeaikaisten terveystutkimustulosten osalta. Syitä tähän ilmiöön ei voida yksiselitteisesti osoittaa, vaikka joidenkin henkilöiden haluna on laittaa syy rodun keskikoon kasvuun, ja vierittää se yhä laajenneeseen alkuperäiskantaa edustavien jalostuskoirien lisääntyneeseen käyttöön (on jopa ilmennyt toiveita ja tavoite saada rotumääritelmään koon ylärajat niin uroksille kuin nartuille).
On toki huolestuttavaa, että E-lonkkaisten osuus tämän vuoden puolella tutkituista koirista on yhtä suuri kuin A-lonkkaisten.
Ja D-lonkkaisten samaa määräluokkaa kuin B- ja C-lonkkaisten yhteensä. Syitä ilmiöön pitäisikin tutkia tarkemmin, jotta vältyttäisiin harhaanjohtavien tai virheellisten johtopäätösten tekemiseltä.
Ensinnäkin pitäisi selvittää, onko Kennelliitossa tapahtunut muutosta arviointikriteerien kohdalla, toiseksi tarkastella käytettyjen yhdistelmien sukurasituksia lonkkien ja kyynärien kohdalta niiltä osin, kuin niitä on saatavilla. Mikäli syynä ovat kiristyneet arviointikriteerit, asettaa se vanhemmat tutkimustulokset uuteen valoon, eikä edellisvuosien tulokset anna luotettavaa vertailupohjaa suhteessa uudempiin. On myös huomioitava, että kookkaan rodun kohdalla pentuajan ruokinnalla sekä pennun saamalla riittävällä ja tasapainoisella liikunnalla on normaalia suurempi merkitys kehitykseen, niin luuston kuin muunkin terveyden osalta.
Mainittakoon, että sairaiksi todettuja lonkkia sekä kyynärpäitä on ollut tasapuolisesti niin kevyempirakenteisilla kuin raskastekoisemmilla yksilöillä ja toisaalta, vajaa vuosi on lyhyt väli tarkastella tilastoja, jolloin sattuman osuus saattaa näkyä korostuneesti.

 

Ihmetyttää myös entropiumista ja ektropiumista kärsivien koirien poistamishalu jalostuskäytöstä kokonaan ja korjausleikattujen koirien asettaminen näyttelykieltoon. Kumpikaan näistä kun ei ole mikään silmäsairaus, vaan kyseessä on silmäluomen asentovirhe, ei perinnöllinen sairaus.
Ilmeisesti koira, jolla on todettu entropium, ja kärsii siitä aiheutuvista silmätulehduksista, on jätettävä hoitamatta, mikäli haluaa käyttää sitä näyttelyissä? Jos hoidatat ongelman silmäluomen korjausleikkauksella, saat terveen kotikoiran, jos jätät luomen korjaamatta, voit käydä silmätulehduksista kärsivän koiran kanssa näyttelyssä.
Eläinsuojelua tämäkin, parhaimmillaan.

 

Jorma Pitkänen

Comments are closed.