Piikkinä anturassa 7

ULKOMUOTOTUOMAREILLE SUUNNATUSTA KOULUTUSMATERIAALISTA

Ulkomuototuomareiden sivustolla( http://www.ulkomuototuomarit.fi/koulmat.html , FCI Ryhmä 2 Tiibetinmastiffi) olevan tiibetinmastiffin rotukohtaisen koulutusmateriaalin päivitys on, tekstistä päätellen, tainnut jäädä tekemättä. Teksti sisältää pääosin samoja virheitä kuin JTO.

”Yhdistyksen yksi tärkeimmistä asioista on harjoittaa valistus- ja tiedotustoimintaa rodun tunnetuksi tekemiseksi.

Tärkeimpänä nähdään rodun monimuotoisuuden säilyttäminen ja geenipohjan parantaminen (mm. FCI:n ulkopuolelta tuodut koirat, urosten liikakäytön rajaaminen)

…rotumääritelmässä on nostettu rodun alarajaa kun koirien koko on kasvanut.

…määrään on lisätty myös tuonnit, joita on mm. Tiibetistä ja Nepalista.

…on muistettava ne olosuhteet ja ympäristö missä nämä koirat ovat joutuneet työskentelemään ja peilattava sanoja raskas ja vankka ympäristön ihmisten ja elinympäristön kokoon.”

Edellä joitakin lauseita (tai lauseenosia) koulutusmateriaalin sisällöstä, joita ei ole vaivauduttu mitenkään avaamaan, vaan pikemminkin pidetään hyväksyttyinä totuuksina. Ensimmäinen esimerkkilause pitää täysin paikkansa ja siksi ulkomuototuomareille jaettu materiaali tuntuu
tarkoitushakuiselta, materiaalin ollessa ristiriitaista tämän päivän tietämyksen kanssa, koskien tiibetinmastiffia rotuna, joka jo itsessään on monine eri rotutyyppeineen todella monimuotoinen.

Toisessa lauseessa taas viitataan, kiertoilmaisua käyttäen, tärkeimmäksi keinoksi monimuotoisuuden säilyttämiseksi olevan Nepalista tuonnin lisääminen.

Seuraava lausekin on harhaanjohtava; rodun alarajaa ei ole nostettu siksi, että koirien koko olisi kasvanut, kyse on ennemminkin kookkaampien, ja alkuperäisempien, rotutyyppien lisääntynyt käyttö jalostuksessa.

Kenellä näitä Tiibetistä tuotuja koiria Suomessa on, en ole törmännyt yhteenkään niistä edes näyttelykehissä, tosin en näihin Nepalista tuotuihinkaan…

Viimeisenä esimerkkinä kummallisin toteamus. Mitähän sillä on haluttu tuoda esiin? Miksi koirien vankkuutta ja kokoa pitäisi peilata ihmisten ja elinympäristön kokoon? Onko tarkoituksena puolustella, ja saada hyväksyntä sille, että meille on tuotu koiria, joiden vankkuus on kyseenalainen ja säkäkorkeus rotumääritelmän minimikokoa, ellei jopa sen alapuolella? Täytyy myös muistaa Tiibetin olevan noin kaksi miljoonaa neliökilometriä laaja alue, ei siis mikään tuppukylä, että sitä vaan peilailemaan koiria niiden elinympäristöön.

Jorma Pitkänen

Comments are closed.