Piikkinä anturassa 6

ESIMERKKI, KUINKA DEMOKRATIA YHDISTYKSESSÄ TOTEUTUU

 

Maaliskuussa pääsee jäsenistö nauttimaan yhdistyksemme vuosikokouksessa demokratian toimivuudesta, jota toteutetaan yhdistyslain puitteissa, taas kerran. Hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka demokratiaa on aiemmissa yhdistyksen kokouksissa (sekä hallituksen toimesta) harrastettu, käy vuosikokous Mäntsälän Hirvihaarassa 20.3.2011 sekä ylimääräinen kokous 17.4.2011 niihin liittyvine kummallisuuksineen.

 

Ensinnäkin, vuosikokous hyväksyi talousarvion vuodelle 2011, jossa oli vuosikokouskuluiksi hyväksytty 400 euroa (vertailun vuoksi vuonna 2009 toteuma oli 223 euroa ja v. 2010 156,91 euroa). Seuraavan vuoden vuosikokouksessa, jossa vuoden 2011 tilejä käytiin läpi, ilmeni vuosikokouskulujen v. 2011 olleen jotakin aivan muuta, mutta edetäänpä aikajärjestyksessä:

 

 1. Hallitus oli palkannut asianajajan toimimaan vuosikokouksessa kokouksen puheenjohtajana. Ensinnäkin, puheenjohtajana toimineen asianajajan taloudellinen kytkös yhdistykseen pidettiin jäsenistöltä salassa, saatikka, että olisi mainittu tarkoitusperät, joiden vuoksi hänen ja yhdistyksen välille oli synnytetty liikesuhde. Todennäköisin syy asianajajan palkkaamiseen löytynee ylimääräisen kokouksen pöytäkirjasta, kohdasta 6: jäsenen erottaminen, jossa hallitus kärsi ennakoidun arvovaltatappion; olihan koko esitys sääntöihin tai yhdistyslakiin perusteltuna täysin perusteeton.
 2.  

 3. Toinen kummallisuus löytyy varsinaisen vuosikokouksen puheenjohtajan käyttäytymisestä kohdassa 14, jossa oli tarkoitus valita toiminnantarkastajat. Luulisi asianajajan, varsinkin hänen toimiessaan palkattuna suorittamaansa tehtävään, olevan perillä käsiteltävän asian oikeellisuudesta ja yhdistyslain muutoksista. Toki moni muukin seikka, eritoten ylimääräisen kokouksen kulussa, soi aiheen epäilyksille, liittyen puheenjohtajan pätevöitymiseen juuri tähän tehtävään.
 4.  

 5. Nyt siihen vuosikokouskuluun, johon jo aiemmin viittasin. Hyväksytty talousarvio sisälsi vuosikokouskuluja vuodelle 2011 sen 400 €, mutta vuoden 2012 vuosikokouksessa selvisi, että todelliset kulut olivatkin 1868,65 €. Miten tämä on mahdollista? Seuraavassa vuosikokouksen 2012 pykälän 19 asiat, jossa käsitellään hallituksen ja jäsenten tekemät esitykset ja asiat:
  Jäsenen kysymyksiä hallituksen toiminnasta kevät-kesä 2011, kysymys 3: ”Milloin hallitus on hyväksynyt asianajajan palkkion ja mihin tarkoitukseen? Kuka tämä asianajaja on?”
  Hallituksen vastaus: ”Asiaa on käsitelty 14.3 2011 ja
  17.4 2011. Asianajajaksi valittiin Johan Bützow ja tehtävä oli tulla vetämään yhdistyksen vuosikokous sekä ylimääräinen kokous. Asianajajan palkkio oli 1500 euroa.”
 6.  

 7. Hallitus on käsitellyt 14.3. sekä 17.4.asiaa, siis kaksi kertaa ennen ylimääräistä kokousta. Miksi tästä ei informoitu kokousväkeä, edes sen vaikutuksesta vuosikokouskulujen toteutuvaan määrään, ja olisiko sillä ollut vaikutusta siihen, olisiko jäsenistö hyväksynyt tämän 1500 euron asianajopalkkion kokouksen puheenjohtamisesta, varsinkin kun ehdolla siihen tehtävään oli myös toinen vaihtoehto, epäilen suuresti. Eräs maininnan arvoinen seikka vuoden 2012 vuosikokouspöytäkirjasta on se, ettei kyseistä menoerää ole siinä mitenkään eritelty, vaikka summa on yhdistyksen budjetti huomioiden tähtitieteellinen.
  Jos joku paheksuu sitä, että olen maininnut tässä asianajajan nimen, totean sen selviävän kokouspöytäkirjoistakin, joten sen mainitsematta jättämisellä ei ole mainittavaa merkitystä.

Näin siis toimii demokratia yhdistyksessämme. Lopuksi en malta olla lainaamatta taas kerran yhdistyksemme puheenjohtajan käsitystä siitä, kuinka demokratiaa yhdistyksessä harjoitetaan. Ensinnäkin hän mainitsee jäsenten olevan tasa-arvoisia, mikä tarkoittaa oikeutta osallistua vuosikokoukseen, asettua ehdolle ja äänestää sekä tehdä esityksiä kokouksen käsiteltäväksi, ja sitten: ”Tähän loppuivatkin rivijäsenen varsinaiset vaikutusmahdollisuudet, sillä vuosikokouksesta seuraavaan (tai toimikauden loppuun) asioista päättävät tehtäviin valitut henkilöt, luonnollisesti yhdistyslain puitteissa. Tämä ei ole yhdistyksen mielivaltaa, vaan demokratiaa yksinkertaisimmillaan…”

Jorma Pitkänen

 

 

 

 

Comments are closed.