Piikkinä anturassa 5

LEHDESTÄ, TAAS KERRAN…

Ilokseni huomasin kirjoitukseni kasvattajasitoumuksesta saaneen niin puheenjohtajan kuin varapuheenjohtajankin tarttumaan kynään riuskin ottein ja suoltamaan selityksensä yhdistyksen toiminnasta kaksi sivua kumpaisenkin, toisen itse aiheesta, toisen viimeistä kappalettani sivuten, varojen käytöstä. Kommentoin tässä muutamalla lauseella kumpaakin kirjoitusta sekä niiden lisäksi sääntömuutosehdotusta.

Ensinnäkin, puheenjohtaja-päätoimittajan kirjoitus demokratiasta yleensä ja sen toteuttamistavoista yhdistyksessämme on melko vanhakantaiseen ajatteluun perustuvaa, eikä enää sellaisenaan tähän päivään soveltuvaa. Kirjoituksessani peräänkuulutin yhteistyön merkitystä yhdistyksen ja kasvattajien kesken, tämän pj. on ohittanut täysin, liekö toiveeni ollut liiaksi ”demokratiaa” tavoittelevaa, vai onko pelkona ollut liian voimakas vastustus hallituksen suunnitelmia kohtaan?

”Valtaosa lukijoista ei ole kiinnostunut kasvattajien välisistä kiistoista tai yhdistyskiemuroista yleensä”, kirjoittaa päätoimittaja. Ei minullakaan riitä kiinnostusta osallistua kasvattajien välisiin kiistoihin, enkä niihin ole viime aikoina edes törmännyt. Yhdistyskiemuroista sen verran, että lukijoiden (jäsenistön) kiinnostuksen puutetta on helppo käyttää hyväksi, ja on usein käytettykin, omien intressien läpiviemiseksi.

Varapuheenjohtaja taasen tuo kirjoituksessaan julki, oikein esimerkin avulla, kuinka edullista kasvattajalle on kuulua yhdistykseen. Hieman kun vielä laajentaisi ansaintamahdollisuuksia, olisi rikastuminen varma. Sinällään yhdistyksen varainkäytöstä kertomisessa ei ole mitään negatiivista, mutta jutun ajankohta, kasvattajien osuuden paisuttelu sekä sijoittaminen juuri tähän kohtaan lehteä kertovat omaa kieltään hallituksen huolesta omaan asemaansa.

Vielä sananen sääntömuutosehdotuksesta, jota pidän pääosin järkevänä ja perusteltuna esityksenä, parista pienestä yksityiskohdasta tosin olen eri mieltä:

  1. Kunniapuheenjohtaja. Selitys 10 vuoden vaateen poistamisesta ontuu, todellinen tarkoitus lienee saada helpommin nimettyä aikanaan uusi kunniapuheenjohtaja niin sanotun ”hyvä sisar-järjestelmän” puitteissa. Yleensäkin kunniapuheenjohtajan, samoin kuin kunniajäsenen, valinnan pitää perustua erikoisen merkittäviin ansioihin, joita tulee arvioida kriittisesti sekä puolueettomasti. Näin ei ole aina toimittu. Nykyisten kutsujäsenten asema pitää olla määriteltynä myös uusituissa säännöissä, mikäli heitä on.
  2.  

  3. Hallitus. Puheenjohtaja valitaan yhdistyksissä yleensä vuodeksi kerrallaan, jonka käytännön muuttamista meidänkään yhdistyksessä en pidä suotavana, sillä onhan puheenjohtaja päävastuuvelvollinen niin yhdistyksen taloudenhoidosta kuin toiminnasta yleensä, ja siksi mahdollisuus kahden vuoden rellestämiseen ilman erottamismahdollisuutta tuntuu rajulta.

Jorma Pitkänen

Comments are closed.