Piikkinä anturassa 4

 

HUOMIOITA ROTUMÄÄRITELMÄSTÄ

(Omat kommenttini lihavoituna)

YLEISVAIKUTELMA: Voimakas, raskastekoinen, hyvärakenteinen ja vankkaluustoinen. Olemus on vaikuttava, arvokas ja eleetön. Koirassa yhdistyy majesteettinen vahvuus, vankkuus ja kestävyys; se soveltuu työskentelemään kaikenlaisissa ilmasto-olosuhteissa. Rotu on hitaasti kehittyvä, nartut kehittyvät valmiiksi vasta 2 – 3-vuotiaina ja urokset aikaisintaan 4-vuotiaina.
Yleisvaikutelma kertoo olennaisen ja sen pitäisikin näkyä korostuneemmin jalostusvalinnoissa. Tiibetinmastiffin näyttelyarvostelussa tulisi koiran ikä ja kehitysvaihe huomioida paremmin ja suhteuttaa rotumääritelmään.

KOKO SÄKÄKORKEUS: Urokset vähintään 66 cm, nartut vähintään 61 cm.
Nykyiset, näyttelykehissä palkitut nartut alkavat olla lähes poikkeuksetta uroksen minimikokoon yltäviä ja urokset puolestaan yli 70-senttisiä. Silloin tällöin kehissä näkee silmämääräisestikin arvioiden reilusti minimikoon alittavia tiibetinmastiffeja, jota seikkaa tuomarit eivät laatuarvostelussaan riittävästi huomioi (katso: vakavat virheet).

Suomen Tiibetinmastiffit ry ajoi voimakkaasti vain pari vuotta taaksepäin koon ylärajan asettamista tiibetinmastiffin rotumääritelmään. Tänään näyttelyissä esiintyvät tiibetinmastiffit olisivat auttamattomasti silloisiin yhdistyksen
tavoitemittoihin nähden ylikorkeita ja siten rotumääritelmän vastaisia.

VAKAVAT VIRHEET: • fyysisen kunnon ja kiinteyden puuttuminen •kevyt pää tai voimakkaasti poimuinen pään nahka • riippuvat huulet • liioiteltu kaulanahka • suuret ja/tai alas kiinnittyneet korvat • vaaleat silmät tai tuijottava katse • puutteellinen pigmentti erityisesti kirsussa • tynnyrimäinen rintakehä • tiukasti lantion päälle kiertynyt häntä • ylikulmautuneet tai suorat takaraajat • raskaat, väkinäiset liikkeet • säkäkorkeuden alitus, sallittu poikkeama 2 cm.
Näistä, vakavista virheistä, esiintyy jonkin verran kevyttä päätä, vaaleita silmiä (jonka taas tulee huomioida sinisten tiibetinmastiffien kohdalla olevan tavallista), tuijottavaa katsetta sekä tynnyrimäistä rintakehää. Säkäkorkeuden alituksesta mainitsinkin jo aiemmin. Voimakkaasti poimuista pään nahkaa sekä riippuvia huulia esiintyy yleisesti niin laakso- (Tsang Khyi), kuin Ylätasankotiibetinmastiffilla (Dro-Khyi), jotka ovat kotimaassaan korkealle arvostettuja rotutyyppejä. Ei voikaan välttyä johtopäätökseltä, että nykyinen rotumääritelmämme perustuu pitkälti leijonatyypin tiibetinmastiffiin (sekä joiltakin osin Bhotiaan).

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: • aggressiivisuus tai voimakas arkuus • ala- tai yläpurenta • kaikki muut kuin edellä mainitut värit esim. valkoinen, kerma, harmaa, maksanruskea, liila, juovikas (brindle) sekä monivärisyys (particolours). Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.
Purenta- ja värivirheet ovat arvostelujen perusteella harvinaisia. Aggressiivisuutta ja voimakasta arkuutta esiintyy jonkin verran. Usein ne ovat opittua käyttäytymistä ja niiden poiskitkemiseksi kannattaa tehdä töitä, niin yksilötasolla, heti ongelmien ilmaantuessa, kuin kasvatustyössä huomioitavalla jalostuskoirien valinnalla.

Jorma Pitkänen

Comments are closed.