Piikkinä anturassa 2

LEHDEN HAVINAA

Hallitus on, puheenjohtajan toimesta, ilmoittanut julkaisevansa (poikkeuksellisesti) mielipidekirjoitukseni kasvattajasitoumuksesta seuraavassa lehdessä. Kirjoitus julkaistaan yhdistyksen artikkelin rinnalla, jossa oletan käsiteltävän suurieleisesti yhdistyksen facebook–sivuilla olevaa kahta kyselyä ja niihin tulleita vastauksia. Kysymysten asettelu on tehty siten, ettei niihin voi vastata kuin yhdellä tavalla ja siksi koko kyselyyn pitääkin suhtautua kriittisesti. Lisäksi hallituksen jäsenet ovat eturintamassa olleet kertomassa mielipiteensä asiaan, vaikka kaiken järjen mukaan heidän olisi pitänyt jäävätä itsensä. Kyselyt olisi pitänyt kohdistaa erikseen hallitukseen kuulumattomille kasvattajille sekä jäsenistölle.

Laitan tähän kysymysesimerkkejä, joilla olisi voitu kartoittaa vastaajien mielipiteet. Ensimmäinen kysely:

a) Pitäisikö yhdistyksen vaatia Kennelliiton kasvattajasitoumusta
tiukempaa sitoumusta kasvattajilta?
b) Koetko Kennelliiton kasvattajasitoumuksen allekirjoituksen olevan eläinsuojelulain, kennelliiton sääntöjen ja hyvän kenneltavan noudattamisen vaatimuksineen riittävän?
c) Jokin muu vaihtoehto. Mikä?

Toinen kysely:

a) Pitäisikö pennunostajille olla valmis kaavake, jolla he halutessaan voivat ilmoittaa koiriensa terveystiedot yhdistykselle, tai vaihtoehtoisesti antaa kasvattajalle luvan tehdä sen puolestaan?
b) Pitääkö kasvattajat velvoittaa keräämään kaikkien kasvattamiensa pentujen osalta (joillakin kasvattajilla pentumäärä saattaa nousta toiselle sadalle) terveystiedot yhdistykselle?
c) Jokin muu vaihtoehto. Mikä?

Toisena lehdessä oleva artikkeli koostuu (ilmeisesti) entropiakyselyyn tulleiden vastausten pohjalta tehtyyn juttuun, tässä entropian määritelmää (lähde: wikipedia):
Entropia eli haje on fysikaalinen suure, joka ilmaisee epäjärjestyksen määrän systeemissä. Entropian käsitettä käytetään termodynamiikassa ja tilastollisessa mekaniikassa. Informaatioteoriassa entropialla mitataan viestin sisältämän informaation määrää. Entropian käsitteen otti fysiikassa ensimmäisenä käyttöön Rudolf Clausius.
Entropia arkielämässä
Arkinen vertauskuva entropiasta on huoneen epäjärjestyksen kasvaminen, mikäli ei tee työtä sen siistinä pitämiseksi. Vaikka tässä vertauskuvassa onkin enemmän kyse huolimattomuudesta kuin entropiasta, kuvastaa se silti asioiden pyrkimystä kohti suurempaa epäjärjestystä.”

Tätäkö artikkelissa käsitellään?
Pitäisiköhän jättää koirat päiväksi suljettuun huonetilaan, niin pystyisi osallistumaan kyselyyn omakohtaisella kokemuksella.

Tämän entropia-artikkelin kohdalla hallitus on ilmoittanut, jälleen puheenjohtajan suulla, ettei se ole vastuussa lehden sisällöstä, vaan vastuun kantavat jutun tekijät. Miksikähän tämä sama ei päde omaan kirjoitukseeni, josta ensimmäinen versio oli kuulemma liiaksi hallituksen toimia arvostelevana lehteen sopimatonta valitusta ja toisenkin, korjatun version sisältöä luvattiin käydä vielä täikammalla läpi. Toivottavasti ei takkua.

Jorma Pitkänen

Comments are closed.